Hoe jouw systeem van herkomst             beïnvloedt wie jij bent. 

Mensen zijn kuddedieren

Net als paarden hebben wij andere mensen nodig om te kunnen overleven, we zijn op elkaar aangewezen. Sociaal contact, onderdeel zijn van een stabiele kudde, het is een voorwaarde om ons veilig te voelen. Iedereen is wel ergens onderdeel van een groep, een systeem: thuis, op school, in de familie, op het werk of in een vriendengroep. En om goed te kunnen functioneren, streeft zo’n systeem voortdurend naar balans.

Bij verstoringen in het systeem raakt het systeem uit balans. Dat vormt een bedreiging voor het goed functioneren van de hele groep en is dus onveilig voor iedereen in het systeem. Daarom moet de balans hersteld worden.

Uit liefde en loyaliteit aan het systeem ontwikkelen we onbewust manieren om die balans te herstellen. En dat doen we al vanaf het moment van onze geboorte!

Zo beïnvloedt elk systeem het gedrag en gevoel van de mensen in dat systeem en ontstaan gedragspatronen. Omdat deze bewegingen vaak onbewust plaatsvinden, blijft de dynamiek binnen het systeem als het ware onzichtbaar. Vergelijk het met de stroming in een rivier: je kunt het niet zien, maar je kunt er ook niet tegenin zwemmen. 

Wat je doet om jouw systeem in balans houden is erg fijn voor de overleving van dat systeem, alleen: het is heel vaak niet wat goed is voor jou persoonlijk! Zulk gedrag slurpt energie, geeft stress, beperkt je veerkracht en belemmert ons in het dagelijks functioneren. Niet jezelf kunnen zijn gaat uiteindelijk zelfs ten koste van onze gezondheid, mentaal én fysiek.

Weten wat je onbewust drijft, is daarom belangrijk. En fijn, want pas wanneer je jouw eigenheid ten volle kunt uitdrukken kom je tot bloei. Dan pas staan wij mensen in onze kracht en kunnen wij onze kwaliteiten effectief benutten!

Omdat de dynamiek in ons systeem verborgen is en we onze gedragspatronen al onbewust op jonge leeftijd ontwikkelen, is het best lastig om die patronen te herkennen en nog moeilijker om dat te veranderen. Want onze gedragspatronen zorgen er immers voor dat we bij de kudde horen, en dan voelen we ons veilig.

Oude patronen doorbreken

Om de verborgen dynamieken in een systeem zichtbaar te maken, zodat je de gedragspatronen kunt zien en je eigen bewegingen vanuit je systeem van herkomst ontdekt, helpt het als iemand de juiste vragen stelt. Een ander perspectief biedt en ervaringen creëert waardoor je ziet wat je eerst nog niet zag. Bewustwording en verheldering van onbewuste drijfveren, oude gedragspatronen en onderliggende dynamieken van je persoonlijk functioneren, brengt je dichter bij je eigen gevoel. 

Zodra je inzicht hebt in de dynamiek van je systeem en je oude gedragspatronen herkent, kun je ze ook doorbreken. Dan kun je jouw kwaliteiten effectiever inzetten, versterk je zélf je veerkracht en mentale gezondheid en kom jij weer in je kracht!